De IBAN-naam check voorkomt fraude voor NeoSmart Energie. 

Geplaatst op

Neosmart, de groene energieleverancier zet via Bluem de SurePay IBAN-naam check in om het klantacceptatieproces te verbeteren en fraude tegen te gaan. Zij zijn hiermee de eerste energieleverancier die gebruik maakt van deze dienst.

De gegevens van aanmelders voor een energiecontract worden hiermee gecontroleerd. Wanneer de gegevens niet kloppen, krijgt de aanmelder een automatisch bericht om de gegevens aan te passen.

In de helft van de gevallen, worden de gegevens dan aangepast en heeft NeoSmart daarmee de juiste en gevalideerde klantgegevens. De andere helft past de gegevens niet aan en wordt dus geen klant. Dit zijn mogelijke fraudegevallen: Het opgeven van valse persoons- en betaalgegevens is een hardnekkig probleem voor energieleveranciers. Zo kwam het in het verleden voor dat fraudeurs de IBAN van een stichting opgaven. Dit zorgt voor onterechte incasso’s en storneringen en kost veel tijd om te achterhalen. Met IBAN-Naam Check worden deze gevallen al bij onboarding voorkomen.

NeoSmart maakt ook gebruik van een Credit Check. Echter, wanneer valse gegevens worden opgegeven kan deze check onterecht een positieve uitkomst geven. Door de SurePay IBAN-Naam check te combineren, weet je zeker dat de Credit Check over de juiste persoon of onderneming is gedaan. Vergissingen en fraudegevallen worden zo direct gesignaleerd.

>50% minder oninbare rekeningen

Dankzij de IBAN-Naam Check hebben we het aantal oninbare rekeningen drastisch kunnen terugbrengen. Ook hebben we aanzienlijk minder fraude gevallen door de diensten van Bluem.

Hardnekkig probleem
Al in 2014 meldde het dagblad Metro: “Energieleveranciers lijden verlies door fraude met persoonsgegevens en berekenen dit door in de energierekening van Nederlandse huishoudens. Vele miljoenen aan rekeningen blijven niet geïnd te kunnen worden door de netbeheerders, omdat de aanvragers van de stroom niet op de adressen blijken te wonen of simpelweg niet bestaan”.

Vanzelfsprekend verhoogt dit de kosten van energieleveranciers. Trouwe klanten zijn daarvan de dupe. Met behulp van de Surepay IBAN-Naam Check via Bluem kunnen deze fraudegevallen vaak worden voorkomen en hebben groene energieleveranciers minder afschrijvingen.“Door de SurePay IBAN-Naam Check via Bluem te integreren hebben we het aantal fraudegevallen en oninbare rekeningen drastisch kunnen terugbrengen. Dat is gunstig voor onze bestaande klanten!”

De heer Drissi, directeur van NeoSmart

http://www.neosmart.nl