Betaal- en identificatieoplossingen groeien hard

Geplaatst op

Currence heeft de jaarcijfers van 2021 uitgebracht. Zoals verwacht zitten de digitale producten ook dit jaar flink in de lift. Voor iDEAL geldt dat het aantal betalingen is gestegen met 28% ten opzichte van 2020, terwijl ook dat jaar het aantal transacties behoorlijk was toegenomen. De sterke groei heeft ervoor gezorgd dat er in 2021 voor het eerst meer dan een miljard iDEAL transacties in één kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Voor Bluem geldt dat wij het afgelopen jaar 123% meer iDEAL betalingen hebben verwerkt dan in 2020

 

Een andere tak van sport, iDIN, waar Currence ook merkeigenaar van is, heeft een nog hardere groei doorgemaakt als het gaat om het aantal transacties. Uiteraard gaat het hier om digitale identificaties in plaats van betalingen. In 2021 zijn er 33% meer iDIN transacties verwerkt dan in 2022. Dit bevestigt de trend dat er een groeiende behoefte is aan online zekerheid. Ook in onze eigen cijfers zien we een groei waar we trots op mogen zijn: 1138%.

Ook het derde digitale product van Currence: de eMandate is afgelopen jaar breder geaccepteerd. Er is een groei van 13% meer transacties gerealiseerd. Dat dit product relatief het minst hard is gegroeid afgelopen jaar doet geen afbreuk aan haar potentie. Wij zien een sterke toenemende vraag vanuit allerlei markten, zo hebben wij in 2021 231% meer digitale incassomachtigen verwerkt dan in het jaar daarvoor.

De IBAN-Naam Check is ook ontzettend hard gegroeid in 2021. Dit product geniet een groot draagvlak. Dat zien wij terug in onze cijfers: +652%. Vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt blijft de vraag naar een middel om naam en rekeningnummer oplopen. Geconcludeerd kan worden dat de toenemende vraag naar digitale oplossingen op het gebied van betalen, machtigen en identificeren nog lang niet is gestagneerd. Digitale diensten zullen innovatief moeten blijven. Wij doen onze uiterste best om online zaken doen te vergemakkelijken, te versnellen en veiliger te maken. Een groei van 343% in het totaal aantal verwerkte transacties liegt er niet om; bij Bluem wordt aan de weg getimmerd.

 

Meer informatie? Neem contact op