Accountants adviseren de IBAN-Naam Check

Geplaatst op

Tot nu toe was de AFM allerminst te spreken over de kwaliteit van de accountantscontroles. Dat was tegen het zere been van de beroepsgroep. Ook een commissie die zich in opdracht van minister Hoekstra boog over de accountantsproblemen, constateerde vorig jaar dat de harde toon van de AFM soms averechts heeft gewerkt.

Dus wellicht meende de toezichthouder dat een positieve noot zou kunnen bijdragen aan het versneld oplossen van het slepende probleem van slechte accountantscontrole. Het is echter zeer de vraag of deze schouderklopjes niet te vroeg komen.

De aanleiding voor de complimenten van de AFM was nieuw onderzoek naar de controles door de zes grootste kantoren die beursgenoteerde en financiële ondernemingen als klant mogen hebben. Zij doen de belangrijkste controles bij de grootste bedrijven. Uit het onderzoek bleek onder meer dat deze firma's zichzelf beter zijn gaan inspecteren. Dat verklaarde de lovende woorden van de toezichthouder.

Tegelijkertijd keurden de kantoren een kwart van hun dossiers zelf al af omdat ze niet aan de eisen voldoen. De AFM kwam zelfs tot één op de drie dossiers die niet voldeden. De kwaliteit van de accountantscontroles lijkt daarmee nog nauwelijks te zijn verbeterd.

Er is dus nog volop werk aan de winkel. Dat blijkt ook uit de perikelen die het nieuws hebben gehaald. De fraude bij landsadvocaat Pels Rijcken kon jarenlang plaatsvinden onder de ogen van accountant Mazars. Ook bij kleinere Nederlandse accountants blijft het rommelen. Recente voorbeelden zijn de interne strijd in de top van accountantskantoor Flynth en onregelmatigheden in de boekhouding van Accon avm.

Bron: Fd.nl

Bluem merkt een toenemende vraag naar onze diensten vanuit de accountancy. Steeds meer partijen uit deze sector kiezen voor de IBAN-Naam Check om hun auditwerk kracht bij te zetten. Middels de IBAN-Naam Check van SurePay weet men zeker dat naar de juiste IBAN is betaald, ook met terugwerkende kracht. Het uploaden van complete betaalbestanden is eenvoudig. Wij zien dat steeds meer crediteurenafdelingen er voor kiezen om het gehele leveranciersbestand systematisch te checken. Een veelbetekenend aandeel van de recent aangesloten partijen op de IBAN-Naam Check service heeft contact met ons opgenomen op aanraden van hun accountant. Anno 2022 is zekerheid rondom betalingen de norm.

Interesse, of meer weten? Neem contact op en vraag naar de demo