iDIN zorgt voor compliance met WWFT

Geplaatst op

De Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Europese anti-witwasrichtlijn, AML5) wordt gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat bij het cliëntenonderzoek ook gebruik kan worden gemaakt van elektronische identificatiemiddelen om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren.

De Minister van Financiën heeft haar interpretatie van de Europese WWFT-richtlijn gepubliceerd in de Staatscourant van 15 mei 2020. De gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn1 bepaalt in artikel 13 dat identificatie en verificatie van de cliënt moet plaatsvinden op basis van documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare en onafhankelijke bron, met inbegrip van, voor zover beschikbaar, elektronische identificatiemiddelen. Die mogelijkheid wordt nu verankerd in artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel is een identificatiemiddel dat voldoet aan het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ als bedoeld in de eIDAS-verordening. Op basis van deze publicatie kunnen wij concluderen dat organisaties die moeten voldoen aan de AML5 voortaan een elektronisch identificatieproces met een e-ID zoals iDIN kunnen gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe klanten te identificeren.

Wet Digitale Overheid (WDO)
Ook de Wet Digitale Overheid is in februari jl. aangenomen in de 2e kamer. De wet is bedoeld om andere eID middelen dan DigiD toe te staan als authenticatie middel voor overheidsdiensten. Denk hierbij aan inloggen met iDIN bij de Belastingdienst, je gemeente of het toeslagen loket.

iDIN in de praktijk
Het bedrijfsleven zien we iDIN steeds vaker gebruikt worden voor klantidentificatie. Organisaties willen af van de kopie ID-bewijs vanwege het gedoe, de kosten en de privacy risico’s. Bedrijven kiezen daarom voor het veilige, AVG proof en volledige digitale proces van iDIN. iDIN wordt ingezet in alle bedrijfstakken, van finance, telecom, energie, verzekeren, beleggen, gokken, voetbal, zorg, online retailing, administratiekantoren, makelaars en nog veel meer sectoren.

Bron: Currence

Meer informatie? Neem contact op