Incassomachtigen via de bank: nut of noodzaak?

Geplaatst op

Dit is een rechtsgeldig digitaal SEPA mandaat. Een ‘internetvink’ is dat niet! Incasso staat voor gemak én efficiëntie. Zeker in combinatie met de ‘eMandate’. Machtigingen worden met de hand ingevuld. Er is geen zekerheid dat gegevens juist zijn. Met incassomachtigen wel! Dag papier, frauderisico en storno’s. Start nu. Bespaar euro’s per machtiging. En weet zeker dat uw incasso-administratie ook echt voldoet aan de SEPA regels. Daarom: incassomachtigen: nut én noodzaak!

Enkele voordelen op een rijtje:

  • 100% SEPA compliant mandaat
  • Verkort storneerperiode: 13 mnd 56 dagen
  • B2B machtiging: geen terugboekrecht
  • Tenaamstelling & IBAN 100% juist
  • Risico reducerend (< storno’s)
  • Tijdbesparend

Stapsgewijs invoeren

Ons advies is om stapsgewijs te starten. De eerste focus kan bijvoorbeeld zijn rekeningnummers van incassoklanten die wijzigen. Deze wijzigigingen komen vaak binnen op het call center of per email. Uw organsatie stuurt nu vaak een machtigingsformulier naar desbetreffende klant. Deze moet hij of zij dan invullen en retourneren. Wanneer deze is binnengekomen, moet hij worden ingelezen, verwerkt en gearchiveerd worden. Kortom, een tijdrovend en kostbaar proces. Met incassomachtigen gaat dit veel sneller en efficienter. Uw klant belt met de melding dat zijn of haar nummer is gewijzigd. U stuur hem of haar direct een digitaal machtigingsverzoek. Met 1-klik kan uw klant vervolgens eenvoudig de nieuwe machtiging bevestigen in de bankomgeving. U ontvangt realtime de digitale machtiging van de bank van uw klant. Een veel sneller, goedkoper en klantvriendelijker proces dan het huidige proces waarbij u moet wachten op het terugkomen van uw machtigngsformulier.  

Papieren incasso machtiging is niet meer van deze tijd. Een vinkje is wel makkelijk, maar leidt niet tot een geldig mandaat. En een 1-cent iDEAL betaling kost u wel iDEAL transactiekosten, maar levert u nog steeds geen geldig mandaat op. Daarom adviseren wij bedrijven incassomachtigen in te voeren. Laat uw bestaande machtigingen gewoon met rust en richt u zelf op de nieuwe machtigingen. Zoals hier al aangegeven is het wijzigingsproces een dankbare toepassing waar veel te besparen is. Een andere casus zijn uw nieuwe klanten. Ook zij kunnen als onderdeel van uw on-boarding programma de incasso machtiging snel en eenvoudig goedkeuren in hun eigen bankomgeving. 

Nieuwsgierig naar digitaal machtigen? Lees meer over incassomachtigen