Groei incassomachtigen

Geplaatst op 64% groei incassomachtigen

De transactievolumes voor Incassomachtigen CORE stijgen in het eerste kwartaal 2018 met +37% ten opzichte van 2017. Voor B2B is dat percentage +64%. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 268 actieve organisaties aangesloten op incassomachtigen. Samen heeft dit 275.000 digitale machtigingen opgeleverd in 2017. De incassomachtigen markt is hiermee nog wel in de “innovators / early adopters” fase, maar de groei is evident en niet meer te stoppen.

internetvinkje

In de Nederlandse markt wordt nog vaak het zogenaamde internetvinkje gebruikt om consumenten te laten machtigen. Deze praktijk voldoet niet aan de wetgeving, maar is/was wel wijdverspreid. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) streeft naar veilige methoden voor elektronisch machtigen. Daarom heeft zij een werkgroep opgericht met verschillende marktpartijen om een onderzoek uit te voeren naar huidige en toekomstige methoden van elektronisch machtigen.

Ruling banken: Het internetvinkje leidt niet tot een geldige machtiging

In november 2017 heeft de werkgroep haar bevindingen gedeeld met het MOB. De conclusie is dat het zetten van een vinkje voor het afgeven van een mandaat niet veilig genoeg is. De werkgroep heeft zogenaamde ‘best practices’ voor mandaten geformuleerd, die betrekking hebben op transparantie, volledigheid, een acceptabele wijze van ondertekening en een eenvoudige mogelijkheid tot het intrekken van een mandaat. Het MOB heeft deze onlangs overgenomen en zal deze ‘best practises’ uitdragen naar haar achterban. De conclusie dat  naast een ‘natte’ handtekening (op papier), alleen (digitaal) Incassomachtigen een mandaat oplevert dat de incassant beschermt tegen een Melding Onterechte Incasso doet Currence vermoeden dat in 2018 steeds meer organisaties zullen overstappen naar deze rechtsgeldige variant om een incassomachtiging te verkrijgen.

Eenvoudig starten met digitale machtiging is mogelijk

Morgen starten met incassomachtigen? Het kan! Dure en tijdrovende implementatie is niet nodig. Vraag een offerte aan en zie wat u kunt besparen met digitaal machtigen.

 

Meer informatie? Neem contact op