Het succes van je email?

Geplaatst op Email benchmark 2018

Email Benchmark 2018 van E-village.

Dagelijks arriveren er 40 tot 70 emails in de inbox. Wat gebeurt er mee? Het Email Benchmark 2018 rapport boordevol cijfers en emailratio’s is verkregen uit meer dan 3,5 mjd emails en geeft antwoord op vragen als: Stuurt de provider de mail door naar de inbox, ongewenst of spamfolder? Hoe kom je in de inbox? Wat is de beste verzenddag? Wat is het tijdstip met hoogste open ratio? Verschillen nieuwsbrief en transactiemail? Het zoomt in op bounce, open en click ratio’s. We zien ook de verschillen tussen mobiel & desktop, per branche en per sector.

Hoe scoort jouw email?

Vergelijk resultaten en leer hoe je de relevantie en timing kan optimaliseren wat dan tot hogere interacties leidt (opens, kliks). Voor snelle lezer hieronder enkele highlights. Download hier het Email Benchmark 2018 rapport van E-village.

Deliverability

Gemiddelde afleverpercentage 99,7% voor nieuwsbrieven. Dit is het % waarop geen bounce is ontvangen (Accepted Rate). B2B emails hebben een hoger bounce ratio (5%) dan B2C emails (0,2%).

Open ratio

Gemiddelde open ratio 25,6% voor nieuwsbrieven. Meeste mail is geopend op mobiel. Open ratio van emails van B2B bedrijven ligt hoger op desktop dan op mobiel. Ook ligt de open ratio’s in de B2B (31%) significant hoger dan in B2C-sector (25%). In B2C is juist de open ratio op mobiel hoger dan op de desktop.

Click Through Ratio

Vertelt je hoe effectief je mail is. Ontvanger beslist binnen enkele seconden of hij wel/niet doorklikt. Gemiddelde CTR is 3,5%.
B2B-sector naast een hogere open ratio heeft het ook een hogere CTR. In het algemeen wordt er meer doorgeklikt op mobiel.

Device

Mobiel wint wederom. We zien dat de meeste emails worden geopend op mobiel, maar op de desktop wordt er meer doorgeklikt. De gemiddelde CTR is daardoor iets gedaald t.o.v. 2017.

Verzenddag

Woensdag is de populairste verzenddag, maar B2B en B2C verschillen. Het weekend is het minst populair. In B2B zijn de verschillen per dag het grootst. De donderdag is het populairst (33%) gevolgd door dinsdag (29%). Het weekend vertegenwoordigt slechts 3%. In B2C is het verschil per dag beperkt. Woensdag (17%) het populairst en de zondag het minst (12%).

Populairste verzenddag verschilt ook per branche. Telecom en Zakelijke dienstverlening hebben een duidelijke voorkeur voor donderdag (44%) en Zorg & Welzijn voor maandag (37%). Er zijn ook branches die hun mails verspreid over de week versturen, zoals Travel en Retail & E-commerce.

Wat zijn de open ratio’s per dag? Net als vorig jaar worden op donderdag (29%), gevolgd door dinsdag en woensdag de meeste mails geopend. Op zondag is de open ratio het laagst (23%). De verschillen zijn dus marginaal. In het weekend naar verhouding meer opens via mobiel dan tijdens werkdagen.

CTR per dag. Wanneer vinden de meeste kliks plaats? Op dinsdag, donderdag en zaterdag is de CTR 4%. Op maandag, vrijdag en zondag is die het laagst (3%). CTR aandeel desktop is doordeweeks hoger dan tijdens het weekend.

Verzendtijdstip 

Het ideale verzendtijdstip bestaat niet. Dit is net als de verzenddag per branche en per sector verschillend.
Er zijn wel 2 verzendpieken. De grote verzendpiek tussen 8-9.00 uur en kleine piek om 17.00 uur. B2B heeft echter 3 verzendpieken, nl. om 7.00, 10.00 en 12.00 uur. Het aantal opens is tussen 10-12.00 uur het hoogst voor B2B. Qua B2C opens is er minimale variatie in het tijdvak 9–21.00 uur. Schommelt tussen 5.1% en 7.7%

En wanneer is de kans op opens het grootst? Dit is tussen 9-10.00 uur en tussen 18-20.00 uur. Mailen tussen na 21.00 uur en voor 7.00 uur raden we af kijkend naar de opens per uur.

Verzendpiek is per branche opvallend verschillend. Energiebranche stuurt mail bij voorkeur rond 9.00 uur, waar Retail & Ecommerce voornamelijk mailt tussen 7–10.00 uur en Travel tussen 16-18.00 uur en om 19.00 uur.

Tijdstip met de hoogste open ratio is op een werkdag om 8-10.00 en 18.00 uur, maar de variatie per uur is beperkt. Op zaterdag en zondag is de open ratio tussen 9-12.00 substantieel hoger dan later op de dag.

Transactionele mail

Dit zijn mails die automatisch worden verstuurd n.a.v. een gebruikersactie zoals aankoop, inschrijving of aanvraag wachtwoord. Transactionele mails zijn relevanter dan nieuwsbrieven en daarom tonen ze ook andere ratio’s. Hier een paar kengetallen voor transactionele mails:

  • De gemiddelde bounce ratio is hoog (4,5%) i.v.m. nieuwsbrieven (0,3%).
  • De gemiddelde open ratio is 49% versus 25,6% voor nieuwsbrieven.
  • De gemiddelde CTR is 12,3% versus 3,5% voor nieuwsbrieven.

Meer weten, neem contact op