Privacyverklaring Bluem b.v.

Bluem b.v., gevestigd aan Plotterweg 31, 3821 BB Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bluem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u onze nieuwsbrieven ontvangt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. onze externe communicatie: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, geslacht, functie, emailadres en telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen gevoelige persoongegevens zoals ras, overtuiging e.d. Onze website en/of diensten zijn bedoeld voor bedrijven en wij hebben daarom niet de intentie gegevens te verzamelen over particulieren en websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige (emailadres via de nieuwsbrief optin), neem dan contact met ons op via info@bluem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bluem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: informatievoorziening aan klanten, prospects en geïnteresseerden inzake FiNTECH nieuws, productinnovaties, reclamefolders en aanbiedingen. Denk hierbij aan de laatste trends, tips en product innovaties op het gebied van online betalen, incassomachtigen, e-factureren, identificatieservices en digitaal ondertekenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bluem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bluem gebruikt het Spotler email marketing systeem (www.spotler.nl) voor het uitsturen van haar digitale nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens bewaren niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat we uw gegevens bewaren totdat:

  • Persoon zich uitschrijft voor Bluem’s nieuws via het afmeldformulier,
  • Persoon niet meer werkzaam is voor het bedrijf,
  • Bedrijf niet meer klant is bij Bluem, of
  • Persoon anderzins aangeeft geen informatie te willen ontvangen van Bluem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bluem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bluem gebruikt alleen een cookie voor de aanmeld popup voor de nieuwsbrief op de website www.bluem.nl. Voorts gebruiken wij geen cookies of vergelijkbare technieken op onze publieke website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de nieuwsbrief die wij periodiek uitsturen staat een link voor ‘afmelden’ en ‘gegevens wijzigen’. Via de laatste link heeft u altijd toegang tot uw persoongegevens en kunt u deze zelf online wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bluem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bluem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient het verzoek te komen vanuit hetzelfde emailadres dat bij ons staat geregistreerd. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Bluem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bluem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bluem.nl. Bluem heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Contactgegevens

https://www.bluem.nl
Plotterweg 31
3821 BB Amersfoort
Tel. +31 85 2220400
N.J. Kester is de functionaris gegevensbescherming van Bluem en is te bereiken via info@bluem.nl