Inloggen met iDIN

De nieuwe manier van identificeren via uw bank.

iDIN is een identiteitsdienst van de banken. Hiermee kunnen consumenten zich bij andere organisaties online identificeren met de vertrouwde inlogmiddel van de eigen bank. U wilt inloggen bij een corporatie, verzekeringsbedrijf of overheidsinstantie, maar bent uw wachtwoord vergeten …. en wat was ook alweer uw gebruikersnaam? Zou het niet fijn zijn als u overal op dezelfde manier kunt inloggen? Dat kan, met iDIN.

 

 

Organisaties hebben een behoefte aan zekerheid over de identiteit van online klanten. Met iDIN kan een klant zijn identiteit online bevestigen. Dit schept ook mogelijkheden voor nieuwe diensten! Daarnaast wordt iDIN gebruikt voor leeftijds- en NAW verificatie.

 

Afhankelijk van de aard van de e-dienst en de risico’s van misbruik vereist het een bepaald niveau van betrouwbaarheid. iDIN voldoet als identificatiemiddel voor diensten die vragen om een substantieel of hoog betrouwbaarheidsniveau. Bluem biedt bedrijven de optie om iDIN als identiteitsdienst eenvoudig en snel op de website (voor online diensten) te integreren.

 

 

 

iDIN via de viamijnbank hub is breed inzetbaar: inloggen, identificatie, autorisatie en verificatie. Als identiteitsdienstverlener ontzorgen wij bedrijven via onze koppeling.
Identiteitszekerheid
Je weet wie jouw klant is
Fraudebeschermend
Geen identiteitsfraude
Conversieverhogend
Nieuwe diensten
Voor miljoenen klanten
via de bank
Makkelijk en veilig
online identificeren
Eén manier
van inloggen
Geen aparte usernames
en passwords
Zelf gegevens invullen
niet meer nodig