iDIN zorgt voor zekerheid online

Geplaatst op Identiteitszekerheid met iDIN

Hoe weet je zeker met wie je online zaken doet? Identiteitsfraude komt steeds vaker voor. Identiteitszekerheid is daarom een hot topic. IDIN zorgt voor die zekerheid. iDIN is een nieuwe online identificatiedienst die door de banken gezamenlijk is ontwikkeld voor bedrijven en publieke instellingen. Klanten identificeren zich bij hun bank op de gebruikelijke wijze en uw organisatie ontvangt vervolgens de gevraagde persoonsgegevens uit de administratie van de bank voor inlog, leeftijdsverificatie of contractondertekening. Dankzij iDIN kunnen klanten zich gemakkelijk en veilig identificeren. Uw organisatie stelt de identiteit van een online klant real-time op een hoog betrouwbaarheidsniveau vast. Dit betekent risico- en fraudereductie en zorgt voor compliance met regelgeving. Het wordt in de huidige tijd voor steeds meer diensten een noodzaak om meer zekerheid te hebben over de identiteit van de online klant. iDIN zorgt er voor dat die identiteit online en real-time op een eenvoudige manier voor klant en organisatie vastgesteld kan worden. Daar iDIN meelift op de bankauthenticatie is de dekking ook prima. De identiteit van iedereen die internetbankiert kan op deze wijze real-time vastgesteld worden.

Welke diensten en welke persoonsgegevens zijn opvraagbaar?

iDIN kan voor meerdere diensten ingezet worden, te weten:

 • bij accountcreatie voor klantportaal (ophalen betrouwbare persoonsgegevens)
 • in een contractwizard (ophalen betrouwbare persoonsgegevens)
 • voor een dienst waarbij de leverancier verplicht is om de leeftijd te checken (18+)
 • om eenvoudig en veilig inloggen op een website te faciliteren (voorkomen van gebruik van standaard wachtwoorden)
 • voor het periodiek valideren van persoonsgegevens klanten
 • voor online contractondertekening (dit wordt toegevoegd aan iDIN eind 2018)


Kiest uw organisatie ervoor om iDIN te gebruiken, dan identificeren uw klanten zich door in hun bankomgeving toestemming te geven dat de door u gevraagde set van persoonsgegevens worden verstrekt door de bank aan uw organisatie. Via iDIN kan u 1 of meerdere van de volgende persoonsgegevens uitvragen: 

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Ouder dan 18+ ja/nee
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met iDIN hebben klanten geen gebruikersnamen of wachtwoorden meer nodig voor uw website/klantportaal. U kunt hen de optie bieden om in te loggen via iDIN.

Zij loggen dan eenvoudig in op hun mobiel, met de vijfcijferige code die ook voor Mobiel Bankieren gebruikt wordt. Natuurlijk kan vanaf een laptop of desktop ook ingelogd worden met een e-dentifier/banktoken. iDIN wordt op steeds meer plekken/organisaties gebruikt om veilig in te loggen te faciliteren op hun eigen portalen/apps. Nu gebruiken veel eindklanten op verschillende websites hetzelfde wachtwoord. Dit leidt tot onveilige situaties en vergroot de kans op hacking.

Waarom deze identificatiedienst door banken?
Online identificatie is een hot topic. Vanuit het oogpunt van risicoreductie, fraudebestrijding en compliance wordt het steeds meer diensten noodzakelijk om zekerheid te hebben over de identiteit van de online klant. Hoe stellen we online vast dat ‘piet’ inderdaad ‘piet’ is die hij claimt te zijn? Diverse identificatiediensten hebben zich opgeworpen, echter iDIN is de enige die enerzijds goedkoop en laagdrempelig is en anderzijds bereik heeft. 

De banken hebben deze nieuwe manier van online identificeren ontwikkeld om het gemakkelijker te maken voor zowel klanten als organisaties en bedrijven. Banken bieden een zekerheid bij identificatie, omdat iedere klant zich al heeft gelegitimeerd bij het openen van een bankrekening. Bovendien hebben banken al vele jaren ervaring met het maken van betrouwbare online inlogmiddelen. Een bank heeft geen directe toegang tot de systemen en de website van een acceptant, net zomin als een iDIN-acceptant directe toegang heeft tot de systemen en de website van een bank. Tussen een bank en een acceptant worden via iDIN uitsluitend goed versleutelde en beveiligde gegevens uitgewisseld, de gegevens waar de klant toestemming voor heeft gegeven.

Uiteindelijk wil iDIN een gangbare inlogmethode worden bij overheidsdiensten, verzekeraars, nutsbedrijven, woningcorporaties, zakelijke dienstverleners en webwinkels. Veel consumenten gebruiken daar nu nog relatief onveilige, voorspelbare wachtwoorden en dat kan leiden tot identiteitsfraude. iDIN maakt het internet een stuk veiliger.

Meer informatie? Neem contact op