Online incasso machtiging? Ik gebruik al een vinkje

Geplaatst op SEPA compliant machtiging

Er is toch al een online incasso machtiging (ik gebruik nu een vinkje). Wat is er anders?

Dit is een veel gehoorde vraag! Indien u een vinkje of een 1-cents-transactie gebruikt om klanten om een incasso machtiging te vragen ontstaat er formeel geen geldige machtiging die aan de SEPA voorschriften van incasso voldoet. Dit kunt u nalezen op de website van de Betaalvereniging Nederland. Hierdoor loopt u een risico reputatieschade en dat uw klant later de transactie terugdraait door middel van een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso). Bij digitaal Incassomachtigen loopt u dat risico niet, omdat u via de bank een incasso machtiging hebt verkregen die wel aan de voorschriften van incasso voldoet. Verder gaat het terugboekingsrisico van 13 maanden naar 8 weken en als uw klant gebruik maakt van een Goedkeuringslijst dan wordt deze automatisch bijgewerkt. Voorts weet u ook zeker dat het IBAN rekeningnummer correct en valide is, waardoor er geen uitval is bij de 1e incasso.

Gemak van incassomachtigen

Digitaal incassomachtigen net zo makkelijk als het betalen met iDEAL. Het proces is een kopie van de iDEAL succesformule. Daar iDEAL al lang omarmd is, getuigen de ruim 1,5 miljard transacties, profiteert incassomachtigen van deze gelijkenis. Er is feitelijk geen reden denkbaar om gebruik te blijven maken van het ‘vinkje’ (dat leidt tot een niet-geldig mandaat en een niet SEPA-compliant incassoproces). Voor bedrijven is ‘incasso’ de belangrijkste betaalwijze. Reden te meer om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle voorschriften hieromtrent. Wij bieden als PSP de optie om  technisch laagdrempelig te starten met incassomachtigen. Bedrijven kunnen vandaag al bij hun huisbank incassomachtigen laten activeren en starten.

Stapsgewijs invoeren: start waar het u het meeste geld oplevert

Wij adviseren partijen te starten bij hun nieuw af te sluiten machtigingen. Bestaande machtigingen (op basis waarvan u thans succesvol incasseert) laat u gewoon met rust. Een proces waar het u en uw klant direct voordelen oplevert, is bijvoorbeeld de incassoklant die contact op neemt en aangeeft dat haar/zijn rekeningnummer is gewijzigd. Nu ontvangt zo’n klant vaak een SEPA machtigingsformulier die hij/zij moet invullen, ondertekenen en retourneren. Het kantoor moet vervolgens de binnenkomende formulieren inlezen, verwerken en archiveren. Voor formulieren die niet terugkomen moet men rappelleren. Kortom, niet-klantvriendelijk, tijdrovend en bovenal inefficiënt. Stuur zo’n klant voortaan gewoon direct een digitaal machtigingsverzoek per email, die hij/zij met één klik kan bevestigen in de eigen bankomgeving. Zowel de klant als u ontvangen direct de bevestiging van de digitale machtiging. Kortom, geen papieren gedoe, maar wel een SEPA rechtsgeldige incasso machtiging.

Nieuwsgierig? Lees meer over een SEPA-compliant incassoproces. Wilt u ook direct aan de slag met ons Dashboard voor incassomachtigen of middels een plug-in voor uw administratiepakket, neem dan contact met ons op.

U kunt ook meer informatie vinden op de incassomachtigen website van de Betaalvereniging Nederland.